Conexiunea la baza de date (MySQLi)

Ultima modificare: May 9, 2019

Conexiunea la baza de date (MySQLi)

De cate ori vom lucra cu MySQL, suntem nevoiti sa ne conectam la baza de date, utilizand un anumit script. Acest script il vom numi dbconnect.php . Acest fisier poate fi folosit ulterior folosind functia include().

Noua metoda de tipul mysqli, pentru conexiunea la baza de date are urmatoarea structura:

[php]
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Crearea conexiunii la baza de date
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Verificarea conexiunii la baza de date
if (!$conn) {
die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}
[/php]

mysqli_connect() este functia prin care ne conectam la baza de date cu urmatorii paramatrii: numele serverului, nume utilizator, parola si numele bazei de date pentru conectare.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *